Politica de calitate

Calitatea produselor noastre trebuie să îndeplinească cerinţele specifice, cum ar fi prevederile legale în vigoare, exicențele clienţilor, precum şi regulile de siguranţă alimentară. Produsele noastre sunt fabricate şi livrate în condiţii controlate, verificate constant pentru a corespunde tuturor exigențelor (siguranţa produsului, calitate, legalitate, procese de prelucrare și manevrare). Ne dăm silinţa să îndeplinim toate aşteptările colaboratorilor și consumatorilor deopotrivă.

Colegii noştri îşi desfășoară activitatea în condiții stricte de respectare a procesului reglementat de fabricaţie, a practicii de igienă, prevederilor de siguranţă alimentară, celor de mediu, pentru ca produsele noastre să poată fi consumate în siguranță și să corespundă tuturor aşteptărilor clienţilor noştri.

Compania noastră face tot posibilul pentru menţinerea renumelui dobândit prin calitatea produselor, păstrarea şi răspândirea calităţii, îmbunătăţirea şi împrospătarea continuă a interdependenței dintre calitate şi imagine. Acest lucru însă se poate realiza doar dacă fiecare angajat al Companiei noastre este responsabil de domeniul său de activitate. Pentru acest lucru, cei care participă la procesul de producţie sunt implicaţi în discuții permanente, privind modificările necesare pentru îmbunătăţirea calităţii în scopul evaluării experienței lor. Pentru funcţionarea eficace a sistemului, fiecare angajat poartă responsabilitate personală.

Compania noastră susţine şi propagă modul de gândire sustenabil şi tinde spre o interacțiune cât mai economă şi prietenoasă cu mediul, contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor sociale, iar angajaţii noştri îşi desfăşoară activitatea cotidiană respectând aceste principii.
Pentru atingerea scopurilor noastre este nevoie de o comunicare eficientă între angajaţi, pregătire profesională a angajaţilor referitor la aplicarea sistemului atât pe plan teoretic cât şi în practică.

Pregătirea angajaţilor noștri este asigurată prin participarea la instruiri profesionale şi cursuri, cu ajutorul cărora aceştia capătă o imagine amplă despre cerinţele de piaţă şi inovaţiile tehnologice şi tehnice. Toate acestea constituie baza dezvoltării.
Fiecare angajat trebuie să fie deschis şi receptiv la toate observațiile clienţilor referitoare la calitatea produselor şi obiceiurile lor. Scopul nostru este respectarea şi luarea în considerare a sănătăţii, a intereselor şi dorinţelor consumatorilor; pentru acest lucru păstrăm legătură strânsă cu ei pentru a ne putea informa încontinuu despre cerinţele şi aşteptările acestora, să câştigăm şi să păstrăm încrederea lor, îndeplinind astfel scopul nostru.

Un alt punct de vedere primordial este păstrarea rolului de lider pe piaţă şi îmbunătăţirea continuă a calităţii. Condiţia fundamentală a unei participări cu succes pe piaţă este fabricarea produselor de calitate, seriozitate, conduită comercială etică, pentru care fiecare angajat trebuie să îşi asume responsabilitatea. Scopul nostru este supravegherea continuă a furnizorilor şi subantreprenorilor noştri, precum şi integrarea lor în dezvoltarea continuă prin comunicare corespunzătoare pentru atingerea unei calităţii excelente  a producției și deservirii.
Calitatea constantă a produselor noastre este garantată de marca înregistrată Fornetti.

Fundamentul competitivităţii companiei noastre este aprecierea clienţilor. Ne străduim ca modul de gândire productiv şi spiritul de responsabilitate să devină practică de zi cu zi la toate nivelele companiei noastre. Pentru atingerea acestor scopuri am simţit nevoia implementării, documentării şi aplicării sistemului de siguranţă alimentară IFS Food şi FSSC 22000.

Sebastian Gooding
CEO Fornetti Group