Inovații tehnologice și tehnice

Cerinţele care cresc în mod constant au impus dintotdeauna ca în fabricile Fornetii să fie instalate cele mai moderne linii de producţie, unităţi de deservire, cântare cu mai multe celule de măsurare şi utilaje de ambalare automatizate. Modernizările tehnologice începute în anii precedenţi au ca scop înlocuirea liniilor de producţie semiautomate cu cele automate în fabricile Fornetti.
Avantajele automatizării pot fi abordate din mai multe direcţii. Cel mai important argument este asigurarea constantă şi standardizarea unei bune calităţi. Dezvoltările nu au avut ca şi scop doar atingerea unei calităţi mai bune, ci şi uşurarea, transparenţa şi supravegherea muncii angajaţilor.

Odată cu dezvoltarea liniilor de producţie, au fost supuse progresului şi unităţile de deservire.Tendința spre calitate superioară a impus modernizarea utilajelor şi punerea în funcţiune a celor mai moderne mijloace. Malaxoarele şi frământătoarele industriale au fost modificate şi modernizate conform cerinţelor de calitate. Ca şi parte a inovaţiei tehnice, produsele care părăsesc banda automată trec prin turnurile de maturat și de refrigerare – ambele de tip spirală,  astfel obținându-se o calitate mai bună a fabricatelor.

Inovaţia tehnică s-a extins şi asupra utilajelor de ambalare. În momentul de față şi ambalarea feliilor de pizza îndrăgite de mulţi este realizată de utilajele speciale, ajustate cerinţelor Fornetti.

Pe lângă numeroasele inovaţii tehnice, un rol important îl are şi asigurarea continuă a condiţiilor de fabricaţie corespunzătoare. În halele de producţie, instalațiile de aer condiţionat au fost dezvoltate în așa fel încât să asigure climatul optim. Spaţiile cu temperatură adecvată sunt indispensabile pentru asigurarea lanţului de răcire, care începe deja la preluarea materiei prime şi ţine până la depozitarea produselor finite în magazine. Scopul Fornetti este asigurarea neîntreruptă a lanţului de răcire ecologic şi eficient din punct de vedere energetic.